A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Wtorek, 12:07, 23 Sierpień 2016
6

Gmina Wilkowice w dniu 22.08.2016 roku podpisała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ze środków europejskich dla projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

W siedzibie Narodowego Funduszu umowę o dofinansowanie podpisali: Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW i Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice przy kontrasygnacie Alicji Świszcz – Skarbnika Gminy Wilkowice.

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Wilkowice, w obrębie aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 76,96 km wraz z dwoma pompowniami sieciowymi. Projekt zakończy się do 31.12.2022 roku.

Przewidywany efekt ekologiczny - liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu to 5293 mieszkańców. Osiągnięcie efektu planowane jest do końca 2023 roku.

Szacunkowy koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 113 mln zł, z czego ponad 58 mln zł (58 491 404,22 zł) dofinansuje Unia Europejska na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie. Instytucją Wdrażającą projekt jest NFOŚiGW w Warszawie.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ >>

Obrazek 0 z 0