A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 14:20, 30 Czerwiec 2017
Logotipen

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 1 lipca br. zmienia się kolor worków przeznaczonych na selektywnie zebrane odpady komunalne (surowce wtórne). Przedsiębiorca odbierający odpady będzie zobowiązany do bieżącego wyposażenia nieruchomości położonych na terenie Gminy Wilkowice w worki, w których gromadzone będą odpady w sposób selektywny wg ustalonej kolorystyki:

- kolor niebieski – papier i tektura,

- kolor zielony – szkło,

- kolor żółty – tworzywa sztuczne lub opakowania wielomateriałowe lub metal.

 

Do worka niebieskiego przeznaczonego do zbierania PAPIERU I TEKTURY WRZUCAMY:

• gazety, czasopisma,

• katalogi i ulotki,

• książki i zeszyty,

• worki papierowe,

• tekturę i kartony.

 

Do worka zielonego przeznaczonego do zbierania odpadów ze SZKŁA WRZUCAMY:

• odpady ze szkła opakowaniowego,

• szklane opakowania po kosmetykach,

• słoiki,

• butelki.

 

Do worków żółtych wrzucamy jedną z niżej wymienionych frakcji TWORZYWA SZTUCZNE:

• butelki po napojach,

• kubki po śmietanie, jogurtach,

• puste opakowania plastikowe po chemii gospodarczej

i kosmetykach,

• woreczki foliowe i inne folie,

• czyste kanistry plastikowe,

• plastikowe zabawki np. klocki.

 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE:

• kartony po sokach, mleku, śmietance

do kawy i innych produktach spożywczych.

 

METAL:

• opakowania z aluminium,

• drobny złom żelazny,

• kapsle,

• stare naczynia kuchenne, rury, armatury, taśmy stalowe

 

PRZYPOMINAMY, ŻE WORKI TE PRZEZNACZONE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE.

WORKÓW TYCH NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ NA ODPADY STANOWIĄCE POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI (ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE).

Nie ulega zmianie odbiór odpadów komunalnych nieselektywnie zebranych – tzw. zmieszanych odpadów komunalnych, niezawierających odpadów biodegradowalnych, popiołu, odpadów remontowych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, mebli, zużytych opon, itp. Odpady te nadal mają być gromadzone w osobnych pojemnikach z tworzywa sztucznego, metalowych lub workach, najlepiej ciemnych.

 

Referat Ochrony Środowiska Gminy Wilkowice

Obrazek 0 z 0