A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Czwartek, 14:00, 29 Marzec 2018
Logotipen

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Wilkowice zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest:


• uzupełnienie wiedzy w zakresie rozmieszczenia na terenie gminy Wilkowice źródeł niskiej emisji,
• ocena gotowości mieszkańców do inwestycji polegających na wymianie starych, nieefektywnych pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno itd.) na ekologiczne o wysokiej sprawności kotły gazowe, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne lub/i wykonania prac termomodernizacyjnych budynków,
• aktualizacja dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice”,
• zgromadzenie niezbędnych danych, które pozwolą określić skalę problemu i umożliwią w przyszłości pozyskanie środków pozabudżetowych oraz zabezpieczenie środków własnych będących wsparciem ww. inwestycji.

Informacje podane w ankiecie nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach czy też przekazywane osobom trzecim.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, jak również nie może być traktowane jako gwarantowane zapewnienie wsparcia finansowego na wymianę źródła ciepła czy termomodernizację budynku.

Prosimy o zwrot ankiet do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Wilkowicach w terminie do 27 maja 2018 r.

Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Wilkowicach. Ankietę można również wypełnić w formie elektronicznej i przesłać na adres mailowy: sekretariat@wilkowice.pl

Dodatkowo ankieta będzie rozdawana podczas zebrań sołeckich:
– w dniu 09.04.2018 r., o godz. 17:00, w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”,
– w dniu 10.04.2018 r., o godz. 17:00, w budynku OSP Wilkowice,
– w dniu 11.04.2018 r., o godz. 17:00, w budynku OSP Bystra.

POBIERZ ANKIETĘ - PDF>>

POBIERZ ANKIETĘ - WORD>>

 

Obrazek 0 z 0