A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 07:24, 5 Październik 2018
Dsc07993   kopia

W dniu 1 października 2018 r. w Gminie Wilkowice została podpisana umowa z konsorcjum firm: Firmą Budowlaną „WULKAN” Piotr Pająk z siedzibą w Jaroszowicach oraz „AG SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  na wykonanie robót budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – ETAP 2 – rejon D, E, F1, F2”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 34 217,9 m sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), 2 zbiorczych pompowni ścieków sanitarnych PS-01 „Huciska” i PS-02 „Łubinowa” oraz  sieci wodociągowej  o długości 536,8m na potrzeby pompowni  ścieków PS-01 „Huciska”. Roboty budowlane prowadzone będą w wybranych obszarach Wilkowic:
- Obszar D – Wilkowice; rejon ulic: Wyzwolenia, Ustronna, Wesoła, Ogrodowa, Mokra, Południowa, Zielona, Jasna, Zacisze, Strażacka, Wiśniowa, Rolnicza, Żywiecka, Koszykowa;
- Obszar E – Wilkowice; rejon ulic: Wyzwolenia, Borsucza, Zajęcza, Pieczarkowa, Sarnia, Rydzów, Borowików, Kurkowa, Gruntowa, Halna, Myśliwska, Żniwna, Astrów, Maków, Zawilców, Modrzewiowa, Jodłowa, Kaczeńców, Zimnik;
- Obszar F1 – Wilkowice; rejon ulic: Krzywa, Agrestowa, Prosta, Jagodowa, Rzemieślnicza, Żytnia, Gościnna, Pszenna, Malwowa, Chabrowa, Bławatków, Jeżynowa, Wyzwolenia, Żywiecka, Gruszowa, Topolowa, Orna, Na Wałach, Dworcowa (z terenem zamkniętym);  Poziomkowa;
- Obszar F2 – Wilkowice; rejon ulic: Wodna, Cicha, Miła, Żywiecka, Równa, Fiołków, Tulipanowa, Ziołowa, Frezji, Łubinowa, Żwirowa, Piaskowa, Modra, Skośna, Bratków (z terenem zamkniętym).

Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Aleksandry Kastelik, ze strony Wykonawcy: Pan Piotr Pająk  – właściciel Firmy Budowlanej   „WULKAN” oraz Pan Janusz Ambroży  – Członek Zarządu firmy „AG SYSTEM” Sp. z o.o. Konsorcjum firm: Firma Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk oraz „AG SYSTEM” Sp. z o.o. zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /Dz.U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami/. Całkowita wartość podpisanej umowy wynosi: 39.543.177,49 zł brutto. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowalnych: listopad 2018 r. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Gmina wspólnie z wyłonionym Wykonawcą, zorganizuje zebranie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców, na którym poinformuje szczegółowo o zakresie, zasadach i sposobie realizacji robót oraz przedstawi harmonogram prac budowlanych.

Obrazek 0 z 0