A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 12:47, 26 Lipiec 2019
Logo gazeta

Wójt Gminy Wilkowice ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Wilkowice.


Wójt Gminy Wilkowice zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Wilkowice. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo, które będzie stanowiło wstęp do systemu identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z Gminą Wilkowice i jednoznacznie utożsamianym z nią wizerunkiem wilka, ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości. Logo Gminy Wilkowice może równocześnie kojarzyć się z historią gminy, jej dorobkiem kulturalnym,  uwarunkowaniami geograficznymi i przyrodniczymi lub wizerunkiem gminy zapewniającej zrównoważony rozwój i dbającej o stały wzrost jakości życia jej mieszkańców.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.wilkowice.pl.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz  osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej,  mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł brutto.
Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „Logo Gminy Wilkowice – Konkurs” wraz z oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 9 grudnia 2019 roku, do godz.13:00, pod adresem:
Urząd Gminy w Wilkowicach
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
lub drogą elektroniczną, na adres:
sekretariat@wilkowice.pl
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 20 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Gminy Wilkowice – www.wilkowice.pl.

 

Pliki do pobrania

 

Ogłoszenie

Zarządzenie

Regulamin

Oświadczenie

Formularz osoby fizyczne

Formularz Osoby Prawne

Klauzula Informacyjna

 

Obrazek 0 z 0