A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 12:47, 26 Lipiec 2019
Logo

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 84/2019
Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 30 lipca 2019  r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wilkowice

ogłasza

konkurs na opracowanie projektu graficznego
logo Gminy Wilkowice wraz z księgą znaku

Wójt Gminy Wilkowice zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Wilkowice wraz z księgą znaku. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo, które będzie stanowiło wstęp do systemu identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się
 z Gminą Wilkowice, ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości i wspólnego celu, jakim jest społeczny i gospodarczy rozwój gminy. Logo Gminy Wilkowice powinno kojarzyć się z historią gminy, jej dorobkiem kulturalnym,  uwarunkowaniami geograficznymi i przyrodniczymi lub wizerunkiem gminy zapewniającej zrównoważony rozwój i dbającej o stały wzrost jakości życia jej mieszkańców. Projekt nowego logo może też łączyć ze sobą kilka z tych elementów. Dodatkowym atutem będzie przedstawienie hasła promocyjnego, nawiązującego do logo oraz podkreślającego unikalny charakter Gminy Wilkowice.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz  osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej,  mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł brutto.

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „Logo Gminy Wilkowice – Konkurs” wraz z oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do dnia
30 września 2019 roku, do godz.15:00, pod adresem:

Urząd Gminy w Wilkowicach

Ul. Wyzwolenia 25

43-365 Wilkowice

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października 2019 r. na stronie internetowej Gminy Wilkowice – www.wilkowice.pl.

 

 

Pliki do pobrania

 

Ogłoszenie

Zarządzenie

Regulamin

Oświadczenie

Formularz osoby fizyczne

Formularz Osoby Prawne

Klauzula Informacyjna

 

 

Obrazek 0 z 0