A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Poniedziałek, 15:08, 9 Wrzesień 2019
Logotipen

Porządek zebrania w dniu 10.09.2019 r. o godz. 17.00 w budynku OSP Bystra, ul. Klimczoka 105:

1.    Otwarcie zebrania - przywitanie gości.
2.    Przedstawienie porządku zebrania.
3. Wybory - wybór przewodniczącego zebrania.
- wybór protokolanta,
- wybór Komisji Mandatowej,
- wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
4. Informacja sołtysa o realizowaniu wniosków mieszkańców sołectwa Bystra wnoszonych na zebraniu wiejskim w dniu 16.04.2019 r.
5. Informacja sołtysa o przebiegu wykonania budżetu sołectwa Bystra.
6. Protokół Komisji Mandatowej (prawomocność zebrania).
7. Protokół Komisji Mandatowej (przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego).
8. Program działania i podział funduszu Rady Sołeckiej na rok 2020.
9. Informacja dotycząca wniosków do budżetu gminy Wilkowice na rok 2020.
10. Informacja Wójta gminy Wilkowice o inwestycjach prowadzonych na terenach sołectwa Bystra / wystąpienie Wójta na temat bieżących spraw sołectwa.
11. Dyskusja i wolne wnioski - sprawy różne.
12. Protokół Komisji Wniosków i Uchwał.
13. Zakończenie zebrania.


Sołtys wsi Bystra
Piotr Pielesz

Obrazek 0 z 0