A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Wtorek, 10:27, 5 Listopad 2019
Instalbud

Instalbud Sp. z o.o., jako generalny Wykonawca Robót pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – etap I rejon A, B, C, G, H, K, L” informuje, że od dnia 05.11.2019 r. rozpoczną się roboty odtworzeniowe na ul. Jasnej w m. Bystra.
Wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i w ruchu pieszych, w godz. 7:30 do 17:00 może wystąpić brak możliwości wjazdu na posesje leżące w bezpośredniej lokalizacji prowadzonych robót.


Prosimy o zachowanie ostrożności!

Obrazek 0 z 0