A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 07:01, 22 Listopad 2019
Logotipen

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!

Obowiązek rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tj. BDO

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru BDO wynika wprost z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701). Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą miały również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna.

Zobligowane do  wpisu do  Rejestru-BDO są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,

 • sklepy wielkopowierzchniowe,

 • firmy budowlane, remontowe,

 • gabinety lekarskie,

 • gabinety stomatologiczne,

 • gabinety kosmetyczne,

 • zakłady fryzjerskie,

 • producenci baterii i akumulatorów,

 • producenci pojazdów,

 • producenci opakowań,

 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,

 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,

 • warsztaty samochodowe,

 • warsztaty rzemieślnicze,

 • zakłady produkcyjne,

 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Informacje na temat tego czy są Państwo zobowiązani do wpisania się do ww. rejestru można uzyskać wypełniając ankietę na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/  lub dzwoniąc pod nr infolinii w zakresie pomocy merytorycznej:  22 37-50-500 lub pod nr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: 32 774-09-67.

Szczegółowe informacje dotyczące BDO dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Obrazek 0 z 0