A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 10:03, 15 Maj 2020
Image001

INSTALBUD Sp. z o.o., jako generalny Wykonawca Robót  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – etap I rejon A, B, C, G, H, K, L” informuje, iż od dnia 19.05.2020 r. wykonywane będą roboty odtworzeniowe nawierzchni z kostki w ul. Zielonej w m. Meszna, prace prowadzone będą w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Szczyrkowsą. W związku z powyższym ulica Zielona na tym odcinku będzie nieprzejezdna do czasu zakończenia robót w godz. 7:00 - 19:00.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Czwartek, 08:35, 28 Maj 2020

GODZINY PRACY GOPS

Czytaj dalej »
Obrazek 0 z 0