A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 15:48, 22 Maj 2020
Logotipen

Szanowni Państwo!

W dniu 13 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało stopniowy powrót uczniów do szkół. Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych.

Po zebraniu informacji przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli od rodziców w zakresie potrzeby zapewnienia dzieciom zajęć opiekuńczych w przedszkolach oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III szkół podstawowych, informujemy:

- Od 25 maja 2020 r. działalność opiekuńczo-wychowawczą rozpoczyna Przedszkole Publiczne w Bystrej oraz Przedszkole Publiczne w Wilkowicach.

- Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, będą mieli możliwość skorzystania, na terenie szkoły,  z konsultacji z przedmiotów: matematyka, język polski oraz język angielski.

- Od 1 czerwca wszyscy uczniowie klas IV-VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów.


Z uwagi na brak zainteresowania udziałem dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach zajęcia nadal prowadzone będą w systemie pracy zdalnej.

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków, jakimi dysponują szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów.

Dyrektorzy szkół podstawowych ustalą harmonogram konsultacji dla uczniów i poinformują rodziców i uczniów  poprzez dziennik elektroniczny.

Trwają prace, aby wszystkie placówki były przygotowane do spełnienia nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom i pracownikom.

              Z poważaniem,

                                                                                                                Wójt Gminy Wilkowice

 

Czwartek, 08:35, 28 Maj 2020

GODZINY PRACY GOPS

Czytaj dalej »
Obrazek 0 z 0