A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Środa, 08:44, 29 Lipiec 2020
Ministerstwo

Wójt Gminy Wilkowice podpisał umowę na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2020”  funkcjonującego w ramach środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych otrzymanych na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i wymagające stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym.

Za realizację programu na terenie Gminy Wilkowice odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach. 

Obrazek 0 z 0