A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Czwartek, 11:25, 12 Grudzień 2013
Utw ath 150x150

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ogłosił rekrutację do organizowanej Filii w Gminie Wilkowice w myśl porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Wilkowice a Rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Mieszkańcy Wilkowic, Bystrej i Mesznej w dniach 19 i 20 grudnia będą mieli możliwość spotkania się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wtedy będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zapisać się.

Z chwilą otrzymania legitymacji słuchacza mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach Filii Uniwersytetu w Wilkowicach oraz we wszystkich zajęciach Uniwersytetu w Bielsku-Białej.

Rekrutacja zgodnie z planem będzie trwała jeszcze w styczniu 2014 roku, w każdy piątek, począwszy od 10 stycznia w pomieszczeniach bibliotek:

 • w Mesznej 10:00 – 12:00
 • w Bystrej 12:30 – 14:30
 • w Wilkowicach 15:00 – 18:00

Inauguracja i pierwszy wykład z udziałem zaproszonych gości odbędzie się 4 lutego 2014 roku (wtorek) o godz. 15:00 w Sali OSP Wilkowice, ul. Strażacka.

Na czas organizacji Filii wykłady w miesiącu lutym odbywać się będą raz w tygodniu w Wilkowicach. Uniwersytet organizuje wykłady z zakresu:

 • nauk medycznych
 • nauk humanistycznych
 • nauk ekonomicznych
 • nauk technicznych
 • nauk przyrodniczych
 • kultury i sztuki
 • wiedzy o regionie, kraju i świecie

Poza wykładami organizowane będą zajęcia seminaryjne raz w tygodniu w każdym sołectwie, już w lutym i w następnym semestrze z następujących zagadnień:

 • wiedza w zakresie zależności pomiędzy stanem zdrowia a odżywianiem się
 • wiedza w zakresie psychologii stosowanej, czyli jak żyć bez konfliktów i stresu

Planujemy także w lutym i w kolejnych semestrach organizację trzech form zajęć z kultury fizycznej w trosce o nasze zdrowie i kondycję fizyczną:

 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • gimnastyka usprawniająca umysł i ciało
 • upowszechnienie marszów terenowych z kijkami (Nordic walking).

W zależności od zainteresowania Słuchacze Uniwersytetu mogą uczestniczyć w:

 • lektoratach języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • gimnastyce z choreografią
 • gimnastyce dla osób mniej sprawnych
 • zajęciach z malarstwa artystycznego
 • zajęciach Klubu Miłośników Literatury

oraz innych realizowanych w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej, na takich samych i równych zasadach, jak słuchacze w Bielsku-Białej. Warto dodać, że kilkanaście osób mieszkających w naszej Gminie od lat już uczestniczy w zajęciach UTW i dojeżdża do Bielska-Białej.

Wykładowcami są profesorowie i wykładowcy Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Uniwersytetów i Uczelni Wyższych z regionu i kraju. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzą wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy. Wszystkie zajęcia organizowane będą w zależności od ilości chętnych w poszczególnych sołectwach lub przez jedno, gdzie będą najlepsze warunki lokalowe i komunikacyjne.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jednostka strukturalna Państwowych Wyższych Uczelni Akademickich jest samofinansujący się  i zgodnie z regulaminem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej, słuchaczy obowiązuje odpłatność za udział w zajęciach. W dniach rekrutacji należy:

 • wpłacić czesne w wysokości 35 zł za udział w zajęciach od lutego 2014 do 26 czerwca 2014 (tj. po 6zł za miesiąc)
 • jednorazowa opłata za legitymację i czynności administracyjne wysokości 15 zł (opłata tylko raz w życiu)

Za udział w zajęciach seminaryjnych, gimnastyce lub w lektoratach języków obcych w zależności od wielkości grupy, opłata wynosi od 3 zł do 4 zł za jedną godzinę zajęć od jednej osoby.

Środki przeznaczamy na wynagrodzenia dla wykładowców, instruktorów i specjalistów, a w Bielsku-Białej także za wynajmowanie pomieszczeń na przeprowadzenie zajęć poza obiektami Uczelni.

Dla chętnych organizowane są wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, opery oraz na koncerty. Są one zawsze znacznie tańsze od organizowanych przez Biura Podróży.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej ma własną stronę internetową: www.utw.ath.bielsko.pl, gdzie można zapoznać się z bieżącym programem, informacjami oraz zapisami kronikarskimi. Nasza Filia będzie miała także swoją zakładkę na stronie internetowej urzędu Gminy Wilkowice, także z bieżącymi informacjami dla słuchaczy.

Jest to historyczne wydarzenie w naszej Gminie – Uniwersytet Trzeciego Wieku jest pierwszą jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Uczelni Akademickiej, a Filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilkowicach jest pierwszą w 17. roku naszej działalności.

 

Pełnomocnik Rektora

ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku

mgr Józef Cegielski

 

Obrazek 0 z 0