A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

22.08.2016 R. - PODPISANIE UMOWY O DOFIANSOWANIE >>

29.12.2016 R. - POWOŁANIE JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT >>

06.02.2017 R. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYKONAWCĘ ETAPU I - REJON A, B, C, G, H, K, L” >>

03.04.2017 R. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYBÓR INŻYNIERA PROJEKTU (DLA WSZYSTKICH ETAPÓW) >>

24.04.2017 R. - INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC >>

04.08.2017 r. - INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC - SIERPIEŃ >>

29.08.2017 r. - PODPISANIE UMOWY NA INŻYNIERA PROJEKTU

13.10.2017 r. - PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE >>

09.11.2017 r. – PODPISANIE UMOWY POŻYCZKI Z NFOŚIGW W WARSZAWIE >>

16.11.2017 r. – SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI ETAP I >>

23.11.2017 r. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGĘ DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE >>

08.12.2017 r. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYKONAWCĘ ETAPU III >>

14.12.2017 r. – INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC – ROBOTY BUDOWLANE ETAP I >>

31.01.2018 r. - INFORMACJA NA TEMAT BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRAC >>

15.02.2018 r. - PODPISANIE UMOWY NA DZIAŁANIA INFORMUJĄCO-PROMUJĄCE ZADANIE >>

07.03.2018 R. PODPISANIE  UMOWY NA PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU PRZYRODNICZEGO >>

17.04.2018r. - OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NA WYKONAWCĘ ETAPU II – REJON D, E, F1, F2 >>

Obrazek 0 z 0