A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. 33/4990 077, 79, 80, 81, 82
fax. 33/8173 043
NIP 937 26 32 468
REGON 072182309
 
OPŁATY Z TYTUŁU UDZIELENIA INFORMACJI ADRESOWEJ NALEŻY WPŁACAĆ NA RACHUNEK BANKOWY W BS BYSTRA, UL. ZDROJOWA 3,
NR: 14 8133 0003 0000 0244 2000 0019.
Obrazek 0 z 0