A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Gmina Wilkowice w dniu 09.11.2017 roku zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę Pożyczki w celu uzupełnienia wkładu własnego na realizację  projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Umowę o dofinansowanie podpisali:
Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW; Janusz Topolski – p.o. Główny Księgowy NFOŚiGW i Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice przy kontrasygnacie Aleksandry Kastelik – Skarbnika Gminy Wilkowice.
Pożyczka w kwocie 28 225 110,00 zł, udzielona została do 20.12.2031 r.

 

Obrazek 0 z 0