A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

W dniu 16.11.2017 r. w siedzibie OSP W Mesznej odbyło się spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ETAP 1, przy udziale Wykonawcy Robót – Firma Instalbud Sp. z o.o. oraz Inżyniera Projektu – Dom Inżynierski PROMIS S.A. W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 mieszkańców.
1.    W trakcie spotkania poinformowano mieszkańców o planowanych robotach na najbliższy okres (tj. prace przygotowawcze – wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej w terenie, wykonanie przewiertów pod ul. Szczyrkowską, rozpoczęcie robót od ul. Handlowej i Szczyrkowskiej), organizacja Wykonawcy robót (organizacja biura budowy przy OSP w Bystrej, organizacja zaplecza budowy, dostawy materiałów).

2.    Poinformowano mieszkańców, o uciążliwościach z jakimi należy się liczyć w trakcie budowy, zwłaszcza że większość dróg w rejonie robót jest drogami wąskim, często nie połączonymi z innymi ulicami głównymi, przez co nie wszędzie będzie możliwe zrobienie dojazdów i dróg tymczasowych.  Zakłada się, że prace wykonywane będą w godzinach od 7 do 18 i  w tych godzinach będzie utrudniony przejazd. Mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem  o planowanych robotach, poprzez ogłoszenia. Przed samym wejściem w teren pracownicy firmy Instalbud osobiście będą informować mieszkańców o wejściu w teren lub poprzez pozostawienie w skrzynkach na listy ulotek informacyjnych. Tam gdzie to będzie niezbędne do wykonania robót mieszkańcy będą proszeni o wcześniejszy wyjazd autami z ulic i posesji.

3.    Poinformowano mieszkańców, że nie przewiduje się wprowadzania zmian na etapie realizacji w stosunku do projektu.

4.    Poinformowana mieszkańców, że Etap I  inwestycji w projekcie podzielono na następujące obszary: A, B, C, G, H, K, L, natomiast celem usprawnienia podłączania do sieci obszary duże tj. B  i C zostaną podzielone na mniejsze zlewnie, zgodnie  z poniższym opisem:

a.    Obszar A – ul. Kościelna od istniejącej studni w rejonie Kościoła (Kościelna 20 do Kościelnej 64, z ulicą Tatrzańską i Skośną 48-56. Mapka obszaru A – link do strony z mapką.
b.    Obszar B zostanie podzielony na 5 części:
B1 – ul. Sportowa,  z odgałęzieniami w rejonie ul. Pod Skocznią,  Brzozowa, Modrzewiowa,  Łukowa  - z włączeniem do ul. Polnej. Mapka obszaru B1.
B2 – ul. Kościelna 47- 61; Skośna 74-63, Wrzosowa 14- 18, Rumiankowa 8, Kalinowa, Olszyny, Łukowa 15  - z włączeniem do Sieci 1 (ul. Łukowa). Mapka obszaru B2.
B3 – ul. Poprzeczna, odgałęzienie od Poprzecznej do ul. Grzybowej 3, ul. Wodna, Kościelna 69-71, 63-80; Rumiankowa,  Wrzosowa, Pasterska 5-8, Leśna z odgałęzieniem w kierunku ul. Jaśminowej 33. Mapka obszaru B3.
B4 – ul. Strażacka z odgałęzieniem do budynku nr 12 przy ul. Sportowej,  odgałęzienie do ul.  Pasterskiej budynki 10,11,13; Kościelna od budynków 114,116 i 93 do ulicy Wrzosowej; z odgałęzieniem do ul. Malinowej 11, Strażackiej  23-24; - z włączeniem do ul. Wrzosowej. Mapka obszaru B4.
B5 – ul. Jaśminowa, ul. Świerkowa, Pod skocznią; - z włączeniem do ul. Strażackiej.  Mapka obszaru B5.

c.    Obszar C zostanie podzielony na 5 części:
C6 – Agrestowa, Głęboka, Krucza, Wilgi, Szkolna 8 – 8b; 13 -43;  Rzemieślnicza, Skowronków, Klonowa, Krótka, Słowicza, Kościelna 111-124, Wesoła.  Mapka obszaru C6.
C7 – ul. Handlowa, Szkolna 2-11, Nadszkolna, Słoneczna, Bzowa, Szczyrkowska 227- z włączeniem w ul. Handlową.  Mapka obszaru C7.
C8 - Zielona, Szkolna 76 – 58; ul. Rolnicza z odgałęzieniami bocznymi, ul. Zacisze 3,5,7,9 - z włączeniem w ul. Słoneczną. Mapka obszaru C8.
C9 – ul. Energetyków, ul. Boczna 1-8; ul. Szkolna 42, 47, 48, 51, 50, 54, 57, ul. Zacisze 4,6   – z włączeniem w ul. Szkolną. Mapka obszaru C9.
C10 – ul. Orczykowa, ul. Piwna, ul. Lipowa, ul. Energetyków 62. Mapka obszaru C10.
d.    Obszar G – ul. Olchowa, Polna. Mapka obszaru G.
e.    Obszar H – ul. Wspólna, Złota, Jasna, Szczyrkowska. Mapka obszaru H.
f.    Obszar K – ul. Spacerowa, Szczyrkowska, Wypoczynkowa. Mapka obszaru K.
g.    Obszar L – ul. Do Lasku, Relaksowa, Zielna, Do Boru. Mapka obszaru L.

5.    Przedstawiono  Procedurę podłączania do sieci objętej Projektem. Procedura do pobrania tutaj.
6.    Zwrócono  szczególną uwagę na konieczność podłączania do kanalizacji w terminie 6 miesięcy od daty powiadomienia o takiej możliwości. Osiągniecie efektu ekologicznego jest warunkiem niezbędnym do rozliczenia dotacji Unii Europejskiej.

 

Obrazek 0 z 0