A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

W listopadzie 2017 roku Wykonawca rozpoczął budowę od prac przygotowawczych, tj. geodezyjnego wytyczenia w terenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej i ul. Kościelnej.
Aktualnie trwa procedura weryfikacji i zatwierdzenia materiałów przewidzianych do wbudowania w ramach inwestycji. Wszystkie materiały muszą być zgodne z projektem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz odpowiednimi normami, posiadać deklaracje, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wyrobów budowlanych.
Wykonawca realizuje dostawy na plac budowy materiałów zatwierdzonych  przez Inżyniera Projektu oraz Zamawiającego.
W najbliższym okresie tj. od 19.12.2017r. do 22.12.2017r. planowane jest wykonanie przewiertów pod drogą wojewódzką ul. Szczyrkowska w rejonie ulicy  Handlowej, Szkolnej i Słonecznej. W tym okresie należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowań:
- ul. Szczyrkowskiej z ul. Słoneczną,
- ul. Szczyrkowskiej,  ul. Szkolnej i ul. Handlowej ( w rejonie Ośrodka Kultury “Nad Borami”).
 

Obrazek 0 z 0