A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Zakładane cele zostaną osiągnięte poprzez modernizację kotłowni gazowej z konwencjonalnej na kondensacyjną, modernizację podgrzewaczy wody z atmosferycznych na podgrzewacze kondensacyjne i montaż kolektorów solarnych dla potrzeb produkcji cwu, zastosowanie systemu ogrzewania powietrznego z wentylacją mechaniczną z rekuperacją z odzyskiem ciepła bytowego i ciepła pochodzącego z kuchni, zastosowanie systemu fotovoltaiki dla kompensacji energii elektrycznej dla nowego systemu grzewczo-wentylacyjnego, zastosowanie systemu BMS integrującego wszystkie systemy grzewcze i wentylacyjne w budynku w celu minimalizacji zużycia energii i redukcji emisji CO2 w sposób ciągły i powtarzalny.

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją budynku jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (obliczonej dla energii końcowej) powyżej 25% oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery powyżej 30%.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie - 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie - 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 1.004.320,00 PLN  zmienić na 1.071.850,00 zł
koszty kwalifikowane projektu wynoszą 812.550,00 PLN zmienić na 791.320,75 zł
dofinansowanie projektu 593.161,50 zł  zmienić na 577.664,15 zł

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019r.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie: 12.10.2018r

Obrazek 0 z 0